Postani sertifikovani
CX profesionalac i
transformiši svoju karijeru!

 • Customer Experience je najbrže rastuća poslovna
  disciplina na svetu
 • CX profesionalci velikom brzinom postaju nezamenljiv
  resurs svakog biznisa
 • Budi među prvima!

Naša BUDUĆNOST zavisi od toga kakvi smo sa zaposlenima i klijentima DANAS!

Naša BUDUĆNOST zavisi od toga kakvi smo sa zaposlenima i klijentima DANAS!

KOME JE NAMENJENA CX AKADEMIJA?

 • Senior Menadžmentu i vlasnicima biznisa kako bi shvatili vrednost CX za dugoročno održivu konkurentsku prednost na tržištu.
 • HR Menadžerima kako bi uvideli da bez izuzetnog EX (Employee Experience) nema ni dobrog CX.
 • CX Menadžerima, srednjem menadžmentu i zaposlenima koji su prepoznati kao nosioci budućeg razvoja CX programa u kompanijama.
 • Menadžerima u sektorima marketinga i prodaje koji će shvatiti da je za održivi razvoj kompanija u budućnosti neophodna sinergija funkcija marketinga, prodaje i CX sektora.
 • Svim zainteresovanima koji žele razvoj svoje karijere kako bi stekli nova znanja koja će im omogućiti da se lično razvijaju i napreduju u oblasti Customer Experience menadžmenta koja je nova kod nas, ali u svetu je u brzom razvoju i predstavlja posao budućnosti koji je već danas ovde.

Prva generacija programa CEXAS Akademije, Certified Customer Experience Professional,
septembar-decembar 2023.

Šta ti dobijaš profesionalnim sertifikatom CEXAS Akademije?

 • Dobićeš znanja za lični razvoj i napredak u oblasti Customer Experience menadžmenta.
 • Naučićeš kako da kreiraš i implementiraš efikasne CX strategije, modele, procese i alate.
 • Otkrićeš kako da demonstriraš vrednost CX-a u celoj kompaniji.
 • Razvijaćeš poslovne inovacije kroz Experience dizajn i primenjivaćeš metode merenja CX-a.
 • Steći ćeš sertifikat CEXAS Customer Experience Professional odobren od CEXAS Advisory Boarda
sertifikat cexas Srpski ok 2 IZABRANO, font copy

NPS prve generacije je 87,7

ŠTA POLAZNICI KAŽU O CEXAS AKADEMIJI

PREDAVAČI

Dragan Đorđević

 Country Lead CEXAS

Vladimir Joksić

Direktor CEXAS Akademije

Ljiljana Zdravković

Employee Experience CEXAS

Nermin Zejnilović

Behavioral Science Innovator

Dragana Adamović Šipka

Customer Experience Consultant

Katarina Šonjić

Employer Branding Strategist

Dušan Vukanović

Connecting
people, business and technology

 

Mira Mitrović

Managing Director  
BizPliz

Vedrana Tonković

Customer Experience consultant

CEXAS Customer Experience Professional

Unapredite svoju karijeru sa profesionalnim sertifikatom CEXAS Akademije, koji je odobren od strane vodećih regionalnih CX eksperata.
Naučite CX osnove i načine da kreirate i isporučujete izuzetne CX strategije.
Učite kroz ineraktivna predavanja, vežbe i najbolje svetske i regionalne prakse

CEXAS Customer Experience professional Program

Unapredite svoju karijeru sa profesionalnim sertifikatom CEXAS Akademije, koji je odobren od strane vodećih regionalnih CX eksperata. Naučite CX osnove i načine da kreirate i isporučujete izuzetne CX strategije. Učite kroz ineraktivna predavanja, vežbe i najbolje svetske i regionalne prakse

CENA

(po srednjem kursu Narodne banke na datum izdavanja predračuna)
3.490 + PDV
 • IZUZETNO, za 2. generaciju i pobednički timski duh - prva dva polaznika iz iste kompanije plaćaju punu cenu, dok svaki sledeći ima popust 30% na neto cenu odnosno 2.443€ +PDV
 • Kompanije koje su na listi Skills referenci imaju popust 15%: 2.966€ + PDV
 • Članovi SAM-a, AmCham-a i UPKS-a imaju popust 10%: 3.141€ + PDV
 • VAŽNO! Primenjuje se samo jedan popust!

Advisory board

Nastavni plan i sadržaj programa CEXAS Akademije podržava CEXAS Advisory Board koji čine biznis lideri  iz najuticajnijih  regionalnih kompanija koje razvijaju visoke CX standarde.
Vršeći redovan stručni pregled programa CEXAS Akademije, Advisory Board obezbeduje da je nastavni plan uskladjen sa realnim potrebama tržišta i da pokriva najsavremenije CX veštine, kompetencije i potrebna znanja.